Panasonic PT-RZ31KE Laser 3-chip DLP, 31 000 centre lumens, WUXGA

SKU: 13PT-RZ31KE Category: